Kursmaterial

Du som har deltagit i någon av våra kurser fick en hel del kursmaterial att arbeta med. Det kan vara en fördel att ha digitala kopior av detta material för vidare arbete. Ange nedan den nyckel du fick i samband med kursen så slussas du vidare till det e-material som var aktuellt för just din kurs.
OBSERVERA att du måste använda Internet Explorer för att kunna se/höra inspelade föreläsningar och instruktioner

Nyckel:

 

Om du har glömt nyckeln är du välkommen att kontakta oss så får du det på nytt.