Utbildning via Visita

Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Alla måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Det är det som är det nya i dagens näringsliv.
Kursen Ekonomi för icke-ekonomer förmedlar ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.

Kursen presenteras mer ingående på VisitaAkademin's hemsida. VisitaAkademin är ett samarbete mellan SCR, SLAO och Visita, som erbjuder kurser och utbildningar för alla som arbetar inom turism- och besöksnäringen.

VAR?
Kurser hålls på Visita:s huvudkontor på Sveavägen 25 i Stockholm, alternativt i förhyrd kurslokal.

KOSTNAD?
Visita-medlem fr.o.m. år 2013: 4 950:- exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

HUR?
Anmäl dig direkt via anmälningsblanketten på VisitaAkademin's hemsida.