Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en utbildning som en högskola eller ett universitet gör på uppdrag av en beställare/uppdragsgivare, till exempel ett företag, eller en kommun. Det finns inget krav på grundläggande behörighet (gymnasiekompetens) utan uppdragsgivaren bestämmer vem som får delta i en uppdragsutbildning.

Adactor AB tillhandahåller skäddarsydd uppdragsutbildning för anställda i näringslivet. Utbildningens innehåll utformas efter uppdragsgivarens behov. Kurserna hålls vanligtvis på distans via internet, med kompletterande uppsamlingspass i skolmiljö, men kan givetvis efter önskemål även hållas som kurs med traditionella föreläsningar. Våra föreläsare och handledare har unika ämneskunskaper och hög pedagogisk kompetens.

Du som bedriver verksamhet med ekonomiska mål, oavsett om du är föreståndare för matserveringen på ett äldreboende eller är platschef på en större personalrestaurang, driver en campingrörelse, är verksamhetsansvarig på en skolbespisning eller är VD för ett hotell- eller restaurangföretag, så berörs du och dina anställda av ekonomins spelregler. Att bemästra dessa regler kan vara helt avgörande såväl konkurrensmässigt som för den egna karriären. Genom att anpassa och utforma uppdragsutbildningen efter just er verksamhet och era medarbetares kunskapsnivå, blir utbildningen än mer effektiv och stimulerande. Rätt utbildningsnivå kan vara avgörande för slutresultatet!

Du som är kursansvarig för en uppdragsutbildning på ett universitet eller en högskola kan vända dig till oss för utformning av en utbildning inom det företagsekonomiska området som passar just din uppdragsgivare.

Kontakta oss för ett samarbete kring en skräddarsydd, företagsanpassad och poänggivande uppdragsutbildning för dig och din personal, eller för din uppdragsgivare!