Utbildning

Adactor AB genomför kurser i ekonomistyrning på uppdragsbasis med företagsspelet HotCalc som grund. Utöver samarbetet med ett flertal YH- och KY-utbildningar erbjuder Adactor AB även företagsförlagda utbildningar och i samarbete med Visita, Svensk besöksnäring, kursen Ekonomi för icke-ekonomer.

Uppdragsutbildning
Kursen i ekonomistyrning ges som uppdragsutbildning i samverkan med ett flertal YH- och KY-utbildningar. Kontakta oss om du är intresserad av ett samarbete.

Företagsförlagd utbildning
Tillsammans med representanter för företag och organisationer planerar och genomför Adactor AB företagsförlagda utbildningar inom både privat och offentlig sektor. Dessa utbildningar riktar sig såväl till enskilda medarbetare som till hela arbetsplatser och grupper med liknande behov av kompetensutveckling. Kursens innehåll kan företagsanpassas efter beställarens önskemål.

Samarbete med VIsita
Sedan ca 20 år tillbaka genomför Adactor AB kursen Ekonomi för icke-ekonomer i Visita:s regi. Kursen är en tvådagarsutbildning och förmedlar ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.