Företagsförlagd utbildning

Tillsammans med representanter för företag och organisationer planerar och genomför Adactor AB företagsförlagda utbildningar inom både privat och offentlig sektor. Dessa utbildningar riktar sig såväl till enskilda medarbetare som till hela arbetsplatser och grupper med liknande behov av kompetensutveckling. Kursens innehåll kan företagsanpassas efter beställarens önskemål.

Kurs startar vid tidpunkt som bestäms tillsammans med uppdragsgivaren.

VAR?
Kurserna går på distans men startar med ett tvådagars seminarium på den aktuella arbetsplatsen, ofta med ett endagsseminarium i mitten av kursen och med en gemensam avslutning vid kursens slut. Kurser genomförs även som sammanhängande företagsförlagd intensivutbildning.

KOSTNAD?
I enlighet med vad som avtalas mellan uppdragsgivare och Adactor AB.

HUR?
Kontakta oss per telefon eller e-mail för intresseanmälan eller för att avtala ett personligt möte.