Spelscenario

Spelet startar i restaurangmiljö resp. i butiksmlijö . Under spelets gång har deltagarna möjlighet att starta catering samt även hotellverksamhet i separata dotterföretag och därmed skapa ett koncernförhållande.

Deltagarna delas in i sex lag. Varje lag, som består av 1-3 deltagare, spelar rollen som företagsledning för var sitt företag, som alla startar med exakt samma förutsättningar och med identiska resultat- och balansräkningar.

Lagen skall därefter, under två fiktiva år, driva sin verksamhet vidare med målsättningen att trygga sysselsättningen för de anställda genom att skapa bästa möjliga lönsamhet. Inför varje nytt kvartal ska lagen fatta taktiska och strategiska beslut i ett antal frågor, som syftar till att nå uppsatta mål i olika avseenden.

Exempel på beslut i spelet  
Anpassning: utbud - efterfrågan (säsongsanpassning av menyn) Verksamhetsinriktning
Priskalkylering (menypriser och logipriser) Personalplanering
Evenemangskalkylering (anbud på cateringuppdrag) Likviditetsplanering
Bidragskalkylering (anbud på övernattande turistgrupper) Marknadsföring
Investeringskalkylering (inventarier, utbyggnad, dotterbolag) Budgetering
Finansiering av verksamheten Bokslutsdispositioner

Även om spelscenariot äger rum inom hotell- och restaurangbranschen kan besluten som fattas appliceras på företag inom de allra flesta branscher - De företagsekonomiska principerna är de samma, oavsett bransch!