HotCalc - Hotel & Restaurant Management Training
ICAlc - Retail Management Training

HotCalc - Hotel & Restaurant Management Training samt ICAlc - Retail Management Training är båda kvalificerade simuleringsprogram som hämtat sina miljöer från områden som alla känner igen, nämligen hotell- och restaurangbranschen resp. dagligvaruhandeln. Svårighetsgraden kan anpassas och programmet användas för utbildning av såväl elever/studenter i ekonomi och ledarskap samt för kompetensutveckling av personal inom näringslivet i jakten på förbättrad lönsamhet. Programmet speglar marknadens reaktioner på sex företags beslut när dessa konkurrerar om gästerna/kunderna på en starkt begränsad marknad under en begränsad tid av två (fiktiva) år.

HotCalc och ICAlc levereras på en CD med inspelade föreläsningar i entreprenörskap och ekonomi, vilka också stöds av animerade PowerPoint-bilder. Kombinationen utgör en komplett företagsekonomisk översiktskurs i Entreprenörskap.

Animation of screen dumps HotCalc används som plattform för studier som omfattar:
  • Ekonomiska termer och grundbegrepp
  • Resultat- och balansräkning
  • Prissättning och kalkylering
  • Finansiella/icke-finansiella nyckeltal
  • Långsiktig lönsamhetsplanering
  • Kassaflödesanalys
  • Budgetmetoder
  • Bokslut och skatteplanering
  • Affärskommunikation och affärsengelska
Se skärmdumpar från spelet

HotCalc är utvecklat i samarbete med SoftTeam