Nordiska mästerskapen i ekonomistyrning

Licensierade HotLeaders inbjuds till årliga mästerskapstävlingar som är planerade att genomföras vår och höst (VT resp. HT) med företagsspelet HotCalc.

Medverkan i tävlingen syftar till att förstärka användarnas kompetens i ekonomi i allmänhet samt i ökad kunskap att hantera och förstå företagsspelet HotCalc i synnerhet.

För deltagare med aktiv årslicens är medverkan kostnadsfri, medan det för passiva användare med licens att köra HotCalc utgår en deltagaravgift på SEK 160:- plus ev. moms.

Mästerskapstävlingen genomförs som en komplett spelomgång i HotCalc, dvs. över en fiktiv tidsperiod av två år, med €uro som basvaluta på valfritt språk. Målet är att åstadkomma högsta möjliga Avkastning på Totalt Kapital, räknat på koncernnivå.

Kontakta oss för att anmäla ditt intresse.

Vill du anordna ett liknande mästerskap inom din skola/skolområde eller inom ditt företag?
Tag kontakt med oss så hjälper vi dig att lägga upp en HotCalc-turnering!