Nyheter i HotCalc ver.8

Det blir allt svårare och dyrare för studenter att finna bostad i universitetsstäderna och för yrkesarbetande blir det allt svårare att ta ledigt från familj och arbete för nödvändig kompetensutveckling. En lösning kan vara att studera på distans.

Fr.o.m. HotCalc version 8 finns i programmodulen HotDemo möjlighet för deltagare att lära sig spelets genom att lyssna på inspelade föreläsningar som stöds av PowerPoint-bilder. För de studenter som väljer att gå kursen på distans följer med licensen även inspelade föreläsningar i företagsekonomi. Föreläsare är Suzanne Rehnlund, civ.ek och frilansföreläsare med ett brinnande intresse för ekonomi. Föreläsningarna varvas med omedelbar och praktisk tillämpning av de nyvunna kunskaperna i företagsspelet HotCalc. Detta utgör en mycket god grund för en djup förståelse av de företagsekonomiska principerna. För att detta skall vara möjligt måste du antingen vara spelledare eller vara antagen till någon av de kurser som använder HotCalc som plattform för utbildningen.

Suzanne Rehnlund Suzanne Rehnlund

Civ. ek. Suzanne är verksam som organisationskonsult inom näringslivet. Hon har arbetat som utbildare inom ekonomi under 20 år för både privat och offentlig verksamet. Hon kallar sig mellan skål och vägg för kringresande pingstpastor i företagsekonomi och hon besitter en utomordentligt god förmåga att få vem som helst att tycka företagsekonomi är både roligt och spännande.

Har du en tidigare version av HotCalc, eller vill du i lugn och ro utvärdera spelet via demo-modulen? Du kan, utan kostnad och utan några förbindelser ladda ner HotCalc Business Simulator KOSTNADSFRITT! Ladda ner >>

Animation of screen dumps
Se skärmdumpar från spelet