Samarbetspartners

HotCalc används i ekonomiutbildningar vid högskolor och universitet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Belgien. Akademi Båstad med flera andra YH/KY-utbildningar använder sig av programmet i sitt utbildningsutbud liksom flera gymnasieskolor. HotCalc används även i företagsförlagda utbildningar. Här visas ett urval av våra samarbetspartners.

Lunds universitet SHR Länk till Visita Akademi Båstad Martin Olsson
Grand Hôtel
Grythytteakademin Stockholms Internationella Handelsskola Mälarakademin Burgårdens utbildningscentrum Ålands hotell- och restaurangskola
TAMK KHBO BI Savonia

 

 

LUNDS UNIVERSITET
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar ca 5 500 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 38 000 studenter. Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort.

Lunds universitet Campus Helsingborg erbjuder 13 utbildningsprogram och runt 30 fristående kurser. Många av utbildningarna på Campus är unika, både ur svenskt och europeiskt perspektiv. På Campus Helsingborg studerar 3000 studenter.

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH tillhör Lunds tekniska högskola (LTH), Sveriges största och mest mångsidiga enhet för utbildning och forskning på livsmedelsområdet. Utbildningen är den enda i sitt slag i landet.

Visita
Idag representerar Visita (f.d. SHR) cirka 6 000 arbetsplatser som tillsammans står för merparten av hotell- och restaurangbranschens totala omsättning. Visita har stor trovärdighet och gott anseende i samhället. Visitas's medlemmar erbjuds en rad tjänster såsom gratis juridisk rådgivning i arbetsgivarfrågor och vissa branschfrågor, information om ändrade lagar och avtal, billigare avtalsförsäkringar och ett stort utbud av kurser och seminarier.
AKADEMI BÅSTAD
Akademi Båstad erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar framtagna i samarbete med relevanta branscher och är förlagda till i Båstad och Helsingborg. Utbildningarna innehåller kurser som är väl anpassade till den kompetens näringslivet idag efterfrågar.
MARTIN OLSSON
Martin Olsson erbjuder ett komplett sortiment av varor och service för alla typer av restauranger och storkök. De säljer och levererar över hela landet. MOR - Martin Olsson Restaurangdata, är ett dataprogram anpassat för all köksverksamhet. MOR hjälper användarna att förenkla sin vardag genom att spara tid och sänka råvarukostnaderna. Med hjälp av MOR överblickar man snabbt och enkelt kostnader och lönsamhet för verksamheten.
GRAND HÔTEL, STOCKHOLM
Grand Hôtel i Stockholm är Skandinaviens ledande de luxe hotell med en lång och fascinerande historia och sedan invigningen 1874 har otaliga filmstjärnor, världspolitiker och andra celebra personer valt att sova, äta, mötas och roa sig här. Hotellet är vackert beläget vid vattnet mittemot Kungliga Slottet.
ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA
Ålands Hotell- och restaurangskola antar varje år cirka 100 studerande till de olika utbildningarna. De flesta av skolans studerande kommer från Åland men studerande antas även från riket, Sverige och övriga länder. I utbildningsprogrammet förenar Ålands hotell- och restaurangskola branschpraktik, såväl land- som sjöbaserad, teori och egna erfarenheter.
STOCKHOLMS INTERNATIONELLA HANDELSSKOLA
Stockholms Internationella Handelsskola AB (SIH) utvecklar och genomför arbetslivsanpassade utbildningar inom entreprenörsskap och affärsutveckling, redovisning, ekonomistyrning, import- och exportkunskap samt marknadsföring. SIH:s delägare har mångårig pedagogisk vana och stor näringslivserfarenhet.
ÖREBRO UNIVERSITET, GRYTHYTTEAKADEMI
Örebro universitet, Institutionen för restaurang- och måltidskunskap, ligger ca 8 mil norr om Örebro i Grythyttan. Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnet måltidskunskap och värdskap. Här är helhets- och upplevelseperspektivet alltid i fokus och teori, praktiska övningar och experiment varvas med konstnärliga och gestaltande moment.
TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
TAMPERE / PIRAMK University of Applied Sciences är en regional, tvärvetenskaplig, servicesektor-orienterad högskola i distriktet Tampere, Finland. Högskolan har ca 4000 studenter i skolor förlagda till staden Tampere och i städerna Ikaalinen, Mänttä och Virrat.
BURGÅRDENS UTBILDNINGSCENTRUM
Burgårdens utbildningscentrum har Göteborgs rikaste programutbud. Flera skolor med olika inriktningar samsas under samma tak. Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning, där en tredjedel av utbildningen är förlagd till branschföretag. På Burgården pågår den fjärde KY-klassen för bagare / konditorer.
MÄLARAKADEMIN
Mälarakademin har framgångsrikt bedrivit KY-utbildningar i 12 år. De fortsätter sitt vinnande koncept - och från hösten 2010 erbjuder de godkända Yrkeshögskoleutbildningar inom bl.a. redovisningsekonomi samt ledarskap för mötesindustrin.
NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL
BI är en verksamhet med hög kvalitet och har erhållit nationella och internationella ackrediteringar. Ackreditering och rankning hjälper skolan att upprätthålla kvalitet och ett kontinuerligt fokus på professionell nivå. BI: s långsiktiga mål att bli en ledande europeisk handelshögskola.
KATOLSKA HÖGSKOLAN I BRÜGGE-OOSTENDE
Katholieke Hogeschool Brugge–Oostende (Catholic University College of Bruges–Ostend) erbjuder en rad professionella och akademiska program på kandidat- och magisternivå. Kurserna som erbjuds riktar sig framför allt mot unga som är intresserade av en högskoleutbildning och yrkesarbetande som vill specialisera sig, eller ändra yrkesinriktning.
SAVONIA
Savonia University of Applied Sciences är en av de största institutionerna i östra Finland med ca 5000 studenter. Savonia är en tvärvetenskaplig högskola som erbjuder ca 30 olika programinom sju vetenskapliga områden.