Referenser
Mikael Bjärsborn

Mikael Bjärsborn
F&B Manager
Hotell11, Göteborg

"Hot Calc kursen är mycket pedagogiskt upplagt när det gäller att lära sig förstå och utvärdera din verksamhets ekonomi genom nyckeltalsberäkning och utvärdering samt investeringskalkylering. Jag har kunnat använda mig av dess pedagogik i mitt beslutfattande samt i samarbetet med mina medarbetare vilket har ökat deras kunskap och förståelse för vår interna rapportering. Denna kurs är den roligaste och mest givande ekonomikurs jag har varit med om, och mycket av de kunskaper jag fått från Hot Calc har jag även kunnat använda mig av i min dagliga spelverksamhet idag."
"Jag är civilekonom så min första reaktion var att kursen Ekonomistyrning kanske var lite onödig. Men eftersom jag är ganska ny på min tjänst och branschen är ny för mig vill jag få inspiration i arbetet med att utveckla uppföljningen och få koll på relevanta kalkylmetoder och nyckeltal. Kursen överträffade mina förväntningar på alla sätt! Kursledaren Erik är nog den skickligaste pedagog jag någonsin lyssnat på. De andra deltagarna bjöd på sig själva och sina erfarenheter vilket dels var roligt, dels gav bra inblick i branschen. Företagsspelet HotCalc, förelälsningarna och kursmaterialet, allt var helt suveränt! Det var fantastiskt roligt att i spelform få driva en egen restaurang och hotellrörelse. " Gunilla Strömberg Pettersson

Gunilla Strömberg Pettersson
Administrativ chef
Skeppsholmen, Konferens/Krog/Spa

Jarno Hottinen
Key Account Manager
House Of Ports group

"Kursen ger en pedagogisk inblick och förståelse för restaurang/hotell ekonomi på ett lättsamt, roligt och ett inflytelserikt sätt. Med hjälp av nyckeltal, förenklade formler och pedagogisk handledning lär du dig att få en inblick och förståelse för hur du med enkla uträkningar kan förändra och förbättra ditt resultat kvartalsvis och på årsbasis. Samtidigt som du får en insyn hur du kan inplementera kunskaperna i det verkliga arbetslivet."
"Jag vill tacka så hjärtligt för det mest givande kursmomentet under mina 4 år som student vid Service Management-programmet vid Lunds univeritet. Jag fick en hel del insikter om problematiken i branschen som jag räknar med att ta med mig ut i världen. Jag är en fighter som vill bli en duktig hotelldirektör någon gång i framtiden och detta var en god start..:) Jag är även intresserad av era distanskurser då jag inte är feg för att utmana mig själv ännu en gång i HotCalc. Från och med nu är jag en positiv ambassadör för HotCalc kursen och kommer sprida ordet till folk i mitt nätverk. Detta är ett sjukt bra inslag i alla ekonomi och ledarskaps utbildningar som fler borde få testa på."

Helena Näverbrant
Kursdeltagare,
Service Management,
Campus Helsingborg

"Jag spelade HotCalc på Campus i Helsingborg och vill jag tacka för fyra bra och lärorika veckor med HotCalc. Kan nog säga att jag lärde mig mer på de veckorna än vad jag gjort på de tidigare ekonomikurserna vi läst. "

Madeleine Thott
Kursdeltagare
distanskurs, Helsingborg

Helge Jørgensen
Associate Professor
University of Stavanger,
Norwegian School of Hotel Management

"Vi skal fortsette med HotCalc for våre studenter på samme måte som tidligere. Programmet er meget bra og lærerikt for de som får være med. Ser fram til nye spennende innspill og instruksjoner."