Prova på HotCalc!

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att använda företagsspel i ekonomiundervisningen och inbjuder därför kollegor att kostnadsfritt delta i en spelomgång i HotCalc, i syftet att lära känna denna metod för koppling av innehållet i de kurser som ingår i ämnet företagsekonomi till den verklighet som väntar eleverna/studenterna efter skolan, när de skall vidare i yrkeslivet eller fortsätta sina studier på högre nivå.

Om antalet intresserade lärare överstiger sex, kommer deltagarna i provspelet att delas upp i grupper om sex lag i varje grupp A, B, C etc. Två eller fler lärare kan ingå i samma lag. Inom varje grupp A, B, C etc. konkurrerar deltagarna i sex företag om kunderna på en gemensam lokal marknad genom att fatta taktiska och strategiska beslut om den operativa verksamheten i sina resp. bolag. Den, som aktivt deltar i minst åtta av spelomgångens tio sessioner (åtta kvartal/säsonger, dvs. två år som båda avslutas med ett bokslut) och efter två (virtuella) år kan redovisa den bästa lönsamheten, registreras som licensierad användare och får under tre terminer utan kostnad rätten att använda programmet, inklusive alla programmoduler, i sin egen lärartjänst. Tvåan får motsvarande under två terminer och den som tar tredjeplatsen disponerar kostnadsfritt programmet fullt ut under en termin. Övriga deltagare, som aktivt medverkat i mer än åtta av de tio sessionerna, kan registrera sig som licensierade användare med rätt att kostnadsfritt använda HotCalc ”Lite” på sin skola, med möjlighet att, mot viss ersättning, lägga till programmoduler utöver dem som ingår i HotCalc Lite.

Licensierade användare kan dessutom, för underhåll och ev. egen kompetensutveckling, en gång om året medverka i Nordiska mästerskapen i ekonomistyrning för HotCalc-användare. Motsvarande tävling för elever/studenter kan självklart anpassas till omfång och svårighetsnivå och anordnas mellan olika klasser på ett lärosäte och/eller mellan olika skolor.

Klicka på Kontakt i spalten till vänster och skicka oss ett mail med uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket/vilka ämnen och skolform som du undervisar i, men gör det före den 31 december om du vill delta i tävlingen!